فروش کیسه آنتی استاتیک

پاکت ضد الکتریسیته ساکن
پاکت ضد الکتریسیته ساکن
ژوئن 12, 2019
تولید پاکت فویل آلومینیوم
تولید پاکت فویل آلومینیوم
ژوئن 12, 2019
Show all
فروش کیسه آنتی استاتیک

فروش کیسه آنتی استاتیک

فروش کیسه آنتی استاتیک

سایز های کیسه آنتی استاتیک در تمامی سایز ها

فروش کیسه آنتی استاتیک 6×12 ،

فروش کیسه آنتی استاتیک 11×15 ،

فروش کیسه آنتی استاتیک 12×20 ،

فروش کیسه آنتی استاتیک 15×20 ،

فروش کیسه آنتی استاتیک 17×25 ،

فروش کیسه آنتی استاتیک 20×30 ،

فروش کیسه آنتی استاتیک 25×35 ،

فروش کیسه آنتی استاتیک 30×40 ،

فروش کیسه آنتی استاتیک 40×60

فروش کیسه آنتی استاتیک سایز های مختلف